THE SUCCESSFUL SEASON 2018 FOR TOM KRISTENSSON AND CO-DRIVER HENRIK APPELSKOG IS IN ITS END!

The successful season for Tom Kristensson and co-driver Henrik Appelskog with, among other things, a second place in the European Championship for Junior U27 and in the European Championship ERC3 is in its end.

On Monday evening there was a big prize ceremony for the European Championship in Paris, hosted by the Eurosport promoter, with 150 guests.
In addition to being a big night for Tom and Henrik, there was also a big night for their team, the German ADAC Opel Rallye Junior Team, who won the prize for the victory in both the Champions League and the National Championship.

– A wonderful nice evening and the crown of the work for weary during the year, says a happy and satisfied Tom from Paris.

This weekend, there will be more festivities when it ends with the Opel team in Germany. Before that, it will be a week in Krakow, Poland and a visit to M-Sport Poland. Then it will be Test of Ford Fiesta R2, ”It’s no secret that my 2019 goal is to compete in J-WRC,” said Tom.
– The road there is, however, both long and crooked to get the budget together. I spend almost all of my awake time out of work in search of sponsors, so I really hope that it will be locked to take the next step in the career, ”says Tom, when he makes a quick visit at Hörby.

J-WRC is determined in five of the WRC competitions: Rally Sweden, Tour de Corse in Corsica, Rally Italia Sardegna, Rally Finland and Wales Rally GB.

Den framgångsrika säsongen för Tom Kristensson och co-driver Henrik Appelskog med bl.a. en andra plats i Europamästerskapet för Juniorer U27 och i EM-klassen ERC3 är inne i sin avslutning.

I måndags kväll var det stor prisutdelning för Europamästerskapet i Paris, arrangerat av promotorn Eurosport, med ett 150-tal gäster.
Förutom att det var en stor kväll för Tom och Henrik, var det även en stor kväll för deras team, tyska ADAC Opel Rallye Junior Team, som fick ta emot pris för segern i såväl Teammästerskapet som Nationsmästerskapet.

– En fantastisk trevlig kväll och kronan på verket för slitet under året, säger en glad och nöjd Tom från Paris.

Till helgen blir det mer festligheter, då det är avslutning med Opel teamet i Tyskland. Innan dess blir det en tur i veckan till Krakow i Polen och ett besök hos M-Sport Polen. Då blir det bl.a. test av Ford Fiesta R2, – Det är inte någon hemlighet att min målsättning för 2019 är att tävla i J-WRC, säger Tom.
– Vägen dit är dock både lång och krokig för att få ihop budgeten. Jag lägger ner i stort sett all min vakna tid utanför jobbet i jakten på sponsorer, så jag hoppas verkligen att det går i lås för att ta nästa steg i karriären, säger Tom, när han gör en snabbvisit hemma i Hörby.

J-WRC avgörs i fem av deltävlingarna i WRC: Rally Sweden, Tour de Corse på Korsika, Rally Italia Sardegna, Rally Finland och Wales Rally GB.