PERFECT START OF RALLY LIEPAJA!

Perfect start of Rally Liepāja!
Fastest on all three morning stages and leading by 11.5 seconds!
It’s really tough out there and there’s no time to relax!
Now some service and lunch and then three more stages this afternoon.

Perfekt start på Rally Liepāja!
Snabbare på alla tre morgonsträckorna och leder med 11,5 sekunder!
Det är verkligen tufft därute och det finns ingen tid att slappna av!
Nu lite service och lunch och sedan tre steg i eftermiddag.