NEXT WEEKEND 12-14/10 2018, TOM AND HENRIK WILL PARTICIPATE IN RALLY LIEPAJA, LATVIA

Next weekend 12-14 / 10 2018 Tom and Henrik will participate in Rally Liepaja, Latvia.
They have an absolute clear chance of securing their second place in the ERC Junior U27
********************************************************************************
Nästa helg 12-14 / 10 2018 kommer Tom och Henrik att delta i Rally Liepaja, Lettland.
De har en absolut klar chans att säkerställa deras andra plats i ERC Junior U27